بسمه تعالی

واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران با برخورداری از اعضاء هیات علمی توانمند و مجرب به دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری (در همه گرایش های مصوب)، پرستاری مراقبت ویژه بزرگسالان، پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، سالمندی، مامائی (با گرایش های مصوب) و مقطع دکترای تخصصی  پرستاری  افتخار دارد  در جهت اعتلای جایگاه علمی حرفه پرستاری و مامائی کشور نقش کم نظیر و قابل توجه خود را ایفا نماید. بدیهی است دستیابی به این آرمان مقدس با برنامه ریرزی صحیح مبتنی بر نیازهای بهداشتی جامعه با در نظر گرفتن مقتضیات جهانی به همراه مشارکت فعال همه اعضاء هیات علمی و دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی میسر خواهد بود.

امید است این واحد بتواند در آینده نزدیک شرایط و زمینه لازم برای گسترش آموزش های فوق دکتری، فلوشیپ های تخصصی، و راه اندازی رشته های جدید در مقطع ارشد و PhD مبتنی بر نیازهای جامعه به منظور همراستائی با نقشه جامع سلامت کشور و نقشه علمی دانشگاه نقش بارز خود را در ارتقاء سلامت به خوبی  ایفا نماید.

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر احمد مهدی زاده

مرتبه علمی: استادیار عضو هیات علمی

پست الکترونیک: ahmad.nu2005@gmail.com

تلفن: ۴۳۶۵۱۲۲۳

Template settings