کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): فریبا قاسمی
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۳۰۸

آدرس پست الکترونیک: ghasemi.fari@iums.ac.ir
مسئول دوره:

 • ارشد: سلامت جامعه نگر ورودی ۹۵
 • ارشد: مامایی، مشاوره در مامایی، اورژانس، سالمندی، سلامت جامعه نگر ورودی ۹۶
 • ارشد: مامایی، مشاوره در مامایی، سالمندی، سلامت جامعه ورودی ۹۷
 • ارشد مامایی ورودی ۹۸
 • ارشد: مامایی، مشاوره در مامایی و پرستاری سلامت جامعه ورودی ۹۹
 • دکترا: ورودی ۹۵
 • دکترا: ورودی ۹۸

کارشناس آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مریم ناطقی
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۳۱۰

آدرس پست الکترونیک: nateghi.mar@iums.ac.ir
مسئول دوره:

 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، سلامت جامعه، روان پرستاری ورودی ۹۵
 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، سلامت جامعه، روان پرستاری ورودی ۹۶
 • ارشد: اورژانس، مدیریت، توانبخشی ورودی ۹۸
 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، روان پرستاری ورودی ۹۹
 • دکترا ورودی ۹۲
 • دکترا ورودی ۹۳
 • دکترا ورودی ۹۷

کارشناس آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مرضیه کرکچی
شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۰۹

آدرس پست الکترونیک: korkchi.m@iums.ac.ir
مسئول دوره:

 • ارشد: روان پرستاری ورودی ۹۴
 • ارشد: سالمندی، مامایی، مشاوره در مامایی ورودی ۹۵
 • ارشد: مدیریت، توانبخشی، ویژه، ویژه نوزادان ورودی ۹۶
 • ارشد: داخلی جراحی، کودکان، روان پرستاری ، ویژه ورودی ۹۷
 • ارشد: سالمندی، ویژه نوزادان، مشاوره در مامایی ورودی ۹۸
 • ارشد: مراقبت های ویژه ورودی ۹۹
 • دکترا ورودی ۹۴
 • دکترا ورودی ۹۶
 • دکترا ورودی ۹۹

شرح وظایف:

 • همکاری با دفتر برنامه ریزی در خصوص تنظیم برنامه های هفتگی
 • تعریف و تفکیک دروس و اساتید در سیستم سما در ابتدای ترم و امور مربوط به آن در طول ترم
 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام(تحویل مدارک،رفع نواقص،ارسال پرونده ها به دانشگاه...)
 • بررسی و انجام کلیه امور مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری
 • اعلام عدم مراجعه پذیرفته شدگان در هر ترم به دانشگاه
 • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، مهمان ترم، مهمان تکدرس، تغییر رشته، انصراف دائم از تحصیل، بازگشت به تحصیل، مرخصی تحصیلی و پیگیری آن تا حصول نتیجه
 • تهیه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • مکاتبات مربوط به صدور کارت دانشجویی المثنی
 • برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان (تهیه و تکمیل صورتجلسه،مراقبت جلسات، تعیین مراقبین و محل برگزاری امتحانات،گزارش تخلفات...)
 • گزارش گیری وضعیت ثبت نمرات در سما در پایان هر ترم و پیگیری تا ثبت نهایی توسط اساتید
 • بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در هر ترم
 • معرفی دانشجویان واجد شرایط تشویق
 • اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت ماموریت آموزشی و دریافت تسهیلات...
 • انجام مکاتبات، تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی دانشجویان انتقالی، مهمان و تغییر رشته
 • پیگیری نمرات دانشجویان مهمان و امور مربوطه
 • استخراج و صدور اخطار به دانشجویان مشروط (رونوشت به مسئول اساتید مشاور تحصیلی ،مرکز مشاوره ، استاد راهنما و آموزش دانشگاه)
 • ارسال گواهی های پزشکی به کمیسیون پزشکی جهت بررسی و تأیید
 • کنترل وضعیت تحصیلی طول مدت تحصیل دانشجویان و در صورت نیاز اخذ مجوز تمدید سنوات جهت اتمام تحصیل
 • کنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول نظام وظیفه و انجام اقدامات مربوطه
 • انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و ارسال به دانشگاه
 • اعلام اسامی رتبه های برتر فارغ التحصیلان به منظور استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان
 • پاسخ دهی به نامه های ارسالی از دانشگاه
 • بارگزاری سوالات امتحانی در سامانه فرادید تا زمان پایان شیوع بیماری کرونا
 • انجام امور مربوط به سیستم سمای مالی
 • محاسبه شهریه دانشجویان شهریه پرداز (آموزش آزاد، مهمان، انتقالی، ...) و پیگیری اخذ شهریه آنان
 • امور مربوط به دانشجویان اتباع خارجی
 • تهیه و تنظیم آمار دانشجویان
 • رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور و تکمیل فرم های انگلیسی
 • تصحیح اوراق امتحانی با کمک نرم افزار خوانا و سپس ارسال به واحد ارزشیابی EDO جهت تحلیل سوالات امتحانی
 • کلیه امور مربوط به مدیریت سیستم سما
 • تسلط به آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی
 • بایگانی مکاتبات مربوط به دانشجو در سیستم پرونده الکترونیکی
 • محاسبه و مکاتبات مربوط به خرید تعهدات آموزش رایگان
 • تهیه معرفی نامه پژوهشی
 • تهیه وتنظیم حکم مقرری دستیاری دانشجویان دکتری درهر سال با توجه به دستورالعمل مربوطه
 • تنظیم لیست دریافت مقرری دستیاری به امور مالی در ابتدای هر ماه
 • انجام کلیه امور مربوط به دفاع از پروپوزال و پایان نامه و مکاتبات مربوطه
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان دکتری از قبیل پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز، احکام ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق، تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی، اخذ سند تعهد...
 • تهیه و ارسال دعوتنامه، تنظیم صورتجلسه و ارسال مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی به ذینفعان
 • تهیه پوشه آزمون جامع و مجری برگزاری در روزهای آزمون
 • پاسخ دهی به درخواست های مجازی دانشجویان (از طریق ایمیل) با توجه به شیوع ویروس کرونا
 • پیگیری در خصوص مسایل آموزشی دانشجویان بین الملل
 • انجام فرایند ها بصورت مجازی در شرایط خاص (ایمیل،دورکاری و تماس تلفنی)
Template settings