مسئول کارپردازی: سید احمد خطیبی
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱320
شرح وظایف:
 • تدارک و خرید روزمره واحدهای دانشکده
 • تطبیق کالای خریداری شده توسط کارپرداز با درخواست خرید انبار و تحویل به انبار دار دانشکده
 • تهیه بلیط اعم از هواپیما، اتوبوس جهت انجام ماموریت های اداری و دانشجویی
 • اخذ درخواست ها از انبار توسط تدارکات ، تقسیم مابین مامورین خرید تاسیسات و اداری و اموالی به صورت جداگانه
 • اخذ استعلام قیمت از کارپرداز جهت معاملات متوسط و ارائه به کمیته خرید دانشکده
 • شرکت در بازگشایی استعلام ماخوذه نسبت به اعلام برنده با توجه به صرفه و صلاح دانشکده پس از اعلام قیمت کارپرداز نسبت به خرید اقلام درخواستی اقدام سپس تحویل انبار می گردد .
 • تنظیم اسناد مربوطه و تحویل آن به امور مالی
 • الزام کارپرداز جهت واخواهی اسناد رسیدگی شده و ارسال مجدد به امورمالی پس از رفع واخواهی اسناد
 • پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 • پیگیری اخذ استعلام بها درخصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
 • تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری
 • تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن
 • کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
 • پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار
 • تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید
 • دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم
 • تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور
 • ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان
 • واریز حساب تنخواه گردان پس از اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد
 • اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده در دفاتر مربوطه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

ناظر تاسیسات:
تکنسین تاسیسات: مصطفی فمی تفرشی، مهدی خادمی
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۲۰۹
شرح وظایف:
 • پیگیری و نظارت بر کلیه امور فنی مربوط به نگهداری از ساختما نها و تاسیسات از قبیل سیستم آب، برق، آسانسور، وسایل تهویه و شوفاژ
 • تقسیم و تنظیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی برابر تخصص و ساعات خدمت آنان و نظارت بر عملکرد آنها
 • تنظیم برنامه سرویس تأسیسات و تجهیزات و نظارت بر انجام آن در زمان مقرر
 • بازدید مستمر از تأسیسات و تجهیزات دانشکده جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد آنها
 • نظارت بر تهیه آرشیو و ثبت پیشینه و سوابق تعمیراتی، قراردادها و دستورالعملهای فنی نگهداری و تعمیرات و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات
 • همکاری و مشارکت در بررسی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران تاسیسات از نظر تخصص و میزان توانایی انجام کار
 • نظارت بر خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات طرف قرارداد و تأیید آنها بر اساس متن قرارداد فی ما بین
 • ارائه پیشنهادهای لازم جهت توسعه، تعمیر و ترمیم و یا تعویض تمام و یا قسمتی از تأسیسات و ارائه به مقام مافوق
 • بررسی اعلام نیاز کارشناسان تاسیسات و تجهیزات و تدوین برنامه خرید از فروشندگان معتبر که متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در بازه عمر مفید دستگاهها هستند
 • تهیه گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و سالانه واحد تاسیسات و تجهیزات به منظور ارائه مقامات مربوطه
 • تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی و تعیین مشخصات فنی شبکه های برقی، تاسیساتی و مخابراتی
 • بررسی مشکلات مربوط به سیستم برق و تاسیسات ساختمانها و تهیه پیشنهاد و راهکار های رفع مشکل
 • نظارت بر قطع و وصل نمودن جریان برق دستگاه ها، تجهیزات و سیستم برق در مواقع اضطراری
 • پیگیری امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تاسیسات تحت پوشش
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

مسئول خدمات: شجاع ساسانی نژاد
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۱۸۲
شرح وظایف:
 • بازدید روزانه از نظافت کلیه طبقات، سرویس های بهداشتی و اتاق ها
 • هماهنگی پرسنل خدمات جهت انجام امور محوله
 • نظارت بر امور محوله به خدمات
 • هماهنگی پرسنل خدمات جهت انجام جابه جایی وسایل
 • هماهنگی و جابه جایی خدمات در صورت نیاز در واحدهای مختلف
 • هماهنگی در برگزاری مراسمات، جشن ها و جلسات دانشکده
 • تعیین تاریخ برگزاری دفاع دانشجویان و هماهنگی جهت پذیرایی
 • هماهنگی و کنترل نظافت سالن های جلسات، کلاس ها، نمازخانه، حراست و سالن غدیر دانشکده
 • انجام سیستمی و ثبت مرخصی و ورود و خروج پرسنل خدمات
 • انجام ارزشیابی سیستمی پرسنل خدمات
 • بررسی کارکرد خدمات و تکمیل لیست اضافه کاری پرسنل خدمات
کارکنان خدمات:
 • سیف اله احمدپور
 • جعفر لشگری
 • حمید صالح
 • بابا ثمری برتق
 • حلیمه حسن پور
 • مه لقا دامی
 • سکینه اوصالی
 • زهرا اوصالی
 • زهرا سعیدیان مغز
 • مریم الوند

ناظر قرارداد ایاب ذهاب: شجاع ساسانی نژاد
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۱۹ 
شرح وظایف:
 • نظارت بر ورود و خروج سرویس های کارکنان، کارورزی دانشجویان و سرویس های سواری دانشکده
 • نظارت بر ورود و خروج و نحوه برخورد نماینده شرکت ایاب و ذهاب و رانندگان سرویس ها
 • نظارت بر نظافت و سیستم فنی سرویس های کارکنان، کارورزی و خودروهای سواری دانشکده
 • انتقال ایرادات سرویس ها و پیگیری جهت رفع به نماینده شرکت
 • ارائه گزارش بازدید ماهانه سرویس ها به رئیس امور عمومی

تلفنچی: سلیمه قدرت آبادی
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱۰۰۰
شرح وظایف:

 • پاسخ به تماس های وارده دانشکده و ارتباط به واحد های مربوط
 • ارتباط تلفنی واحدها با هم
 • برقراری ارتباط تلفنی درخواستی واحدها با خارج از دانشکده

مسئول انبار: جابر غفار اوغلی
شماره تلفن: ۴۳۶۵۱1۱۰
شرح وظایف:

 • مدیریت و کنترل امور ورود و خروج، ثبت، نگهداری و کنترل موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه
 • تحویل و کنترل کالای وارده به انبار و امضا قبوض و فرمها و اسناد مربوطه
 • کنترل کالاها از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها در هنگام تحویل و تحول
 • تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها با توجه به نوع، وزن، حجم و میزان مصرف آنها
 • رسیدگی به موجودی انبارها و آگاه کردن کارپردازان برای تجدید سفارش
 • انجام مراقبتهای لازم در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از فساد، شکستگی و دیگر خطرات منجمله ایمنی در زمان آتش‌سوزی
 • طبقه‌بندی و شماره‌گذاری اجناس و مواد انبار برای قراردادن آنها در مکان مناسب و در صورت نیاز الصاق برچسب به آنها
 •  رسیدگی به موجودیهای انبار و صورت ‌برداری از کالاهای موجود در فواصل معین
 • انجام امور انبارگردانی و ارائه گزارشات ادواری و موردی از موجودی انبار به مسئولین مربوطه
 • شناسایی کالاهای راکد قبل از رسیدن تاریخ انقضاء آن و نیز خرید کالاهای مورد نیاز واحدها و شارژ انبار قبل از صفرشدن کالاها
 • تطبیق کلیه درخواستها اعم از خرید یا حواله از انبار براساس موافقت مسئولین واحدها و امضاء ریاست یا معاونت پشتیبانی و هماهنگی با مدیر امور مالی
 • مدیریت و حراست بر فضاهای فیزیکی انبار و موجودی ها مطابق استانداردهای مربوطه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
Template settings