گروه آموزشی روان پرستاری

گروه آموزشی روان پرستاری

 

دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد عضو هیات علمی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
تلفن داخلی: ۷۲۲

seyedfatemi.n@iums.ac.ir 

دکتر مرجان مردانی 
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی

تلفن داخلی: ۸۰۴

mardanihamoole.m@iums.ac.ir 

دکتر مهرنوش اینانلو
استادیار عضو هیئت علمی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
تلفن داخلی:‌ 801

inanlou.m@iums.ac.ir 

گروه روان پرستاری دارای 3 عضو هیأت علمی ( ۱ نفر استاد، 1 نفر دانشیار، 1 نفر استادیار) می باشد. این گروه آموزشی مترصد آن است که با بهره گیری از فن آوری های نوین آموزشی و تفکر خلاقانه به آموزش و تربیت پرستاران با اخلاق و حرفه مند در مقاطع مختلف اهتمام ورزد و با خدمات این فارغ التحصیلان نقش خود را در ارتقاء سلامت جامعه ایفا نماید. اعضای گروه آموزشی روان پرستاری ،گام برداشتن درجهت رسالت دانشگاه و دانشکده (تامین و حفظ و ارتقاء سلامت جمعیت تحت پوشش دانشگاه) را از وظایف مهم خود می دانند. این گروه علاوه بر تربیت دانشجویان پرستاری در مقاطع کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد روان پرستاری گام های اولیه را برای جذب و تربیت دانشجویان بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد برداشته است.

بیانیه مأموریت و رسالت

ماموریت گروه روان پرستاری  آموزش و تربیت پرستاران حرفه مند، توانمند، متعهد و کارآمد با ارزش های والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی  است که بتوانند در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان ارائه خدمت نمایند. گروه روانپرستاری  ماموریت دارد که  به تربیت پرستاران آگاه، متبحر و متعهد با بکارگیری دانش و مهارت کافی به مراقبت بیماران روانپزشکی و حفظ و ارتقا سلامت خانواده و جامعه در سطوح مختلف پیشگیری بپردازد و با بهره گیری از دستآوردهای نوین خدمات پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی و دانشجویان در سطح دانشگاه، ملی، منطقه ای و بین‌المللی را ارائه نماید.

ارزش های محوری گروه روانپرستاری

گروه روان پرستاری تلاش می کند با سرلوحه قرار دادن ماموریت سازمان آموزشی خود و هم راستا با ارزش های دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت تحول، رشد و شکوفایی گام بر می دارد. برخی از ارزش های محوری گروه عبارت است از

  • ارتباط هدفمند و مستمر با دانشجویان و پاسخگویی به نیازهای علمی آنان
  • مرجعیت و مقبولیت علمی
  • تلاش مستمر در دانش آفرینی و کاربردآن
  • ارتقا کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای
  • حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی بر اساس عدالت محوری و آزادی در نظریه پردازی علمی 
  • توسعه همکاری های بین گروهی و دانشگاهی
  • نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی در اعضای گروه و دانشجویان
  • رعایت قوانین و مقررات حرفه ای
  • تکیه بر جانشین پروری
  • تکیه بر ارتباط، همکاری و پاسخ گویی

 گروه روان پرستاری امیدوار است بتواند در راستای اهداف تعیین شده که همانا تربیت افراد متخصص، لایق، متعهد و کارامد می باشد، گام بردارد.

 

                     

                     

Template settings