• کارگروه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 1. دکتر محمد عباسی (رئیس قرارگاه جوانی جمعیت)
 2. دکتر مریم کشاورز (دبیر قرارگاه جوانی جمعیت)
 3. دریادخت مسرور
 4. دکتر منصوره جمشید منش
 5. دکتر لیلا امینی
 6. دکتر بتول حسن پور
 7. دکتر لیلا امیری فراهانی
 8. دکتر ناهید اکبری
 9. دکتر فریده باستانی
 10. دکتر سرور پرویزی

 

 • اقدامات آموزشی و پژوهشی انجام شده در راستای اهداف جوانی جمعیت، 5 سال اخیر
 1. اولویت ها و عناوین پیشنهادی
 2. عناوین طرح های خاتمه یافته
 3. عناوین مقالات چاپ شده
 4. عناوین طرح های در دست اجرا
 5. طرح های پایان نامه ای
 6. کتاب ها
 7. عناوین کارگاه های برگزار شده به عنوان دبیر /سخنران و شرکت کننده
 8. عناوین سایر فعالیت ها
 9. English article topics in reproductive aspect

 

 

کارگاه ها

Template settings