گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

 

دکتر آلیس خاچیان (مدیر گروه)
دانشیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ۶۱۵

khachian.a@iums.ac.ir

دکتر طاهره نجفی قزلجه
استاد عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۸

najafi.t@iums.ac.ir

دکتر منصوره اشقلی فراهانی
استاد عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ 607

farahani.ma@iums.ac.ir

دکتر محمد عباسی
استاد عضو هیات علمی
شرح حال علمی
برنامه هفتگی
تلفن داخلی: 711

مهناز سیدالشهدایی
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی:‌ ۶۰۶

seyedoshohadaee.m@iums.ac.ir

 دریادخت مسرور رودسری
مربی عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ۷۰۹

masroor.d@iums.ac.ir

مهری بزرگ نژاد
مربی عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ۶۱۱

bozorgnejad.m@iums.ac.ir

دکتر مریم احسانی
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ۶۱۷

ehsani.m@iums.ac.ir

محمدرضا زارعی
مربی عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی ۶۱۳

zarei.m@iums.ac.ir

فریدون خیری
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ۶۱۴

khayeri.f@iums.ac.ir

دکتر پریسا بزرگ زاد
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 178

 bozorgzad.p@iums.ac.ir

دکتر کوروش جودکی
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 178

jodaki.k@iums.ac.ir

صونا الیاسی
مربی عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 556

selyasi1989@gmail.com

دکتر حانیه غلام نژاد
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ---

gholamnejad.h@iums.ac.ir

دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر
استادیار عضو هیات علمی 
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 183

khoshnazar.t@iums.ac.ir

دکتر مسعود رضائی
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 178

Rezaei.M@iums.ac.ir

دکتر نیما پورغلام آمیجی
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 178

pourgholam.n@iums.ac.ir


دکتر سیده بی بی عصمت حسینی

استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 

esmat.hosseini_110@yahoo.com

دکتر زهرا علیزاده برمی
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: ---

Alizadeh.zahra@iums.ac.ir

پروین تترپور
مربی، عضو هیات آموزشی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 

 

دکتر معصومه نیشابوری قلعه شیری
استادیار عضو هیات علمی
شرح حال علمی
تلفن داخلی: 

Mn.neishabouri@gmail.com

 

 

 

 

گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با دارا بودن 19 عضو هیأت علمی که متشکل از 2 نفر استاد، ۲ نفر دانشیار، 10 نفر استادیار، 5 نفر مربی، بر آن است تا با ایجاد فضایی پیشرو در زمینه آموزش، پژ‍وهش و تربیت نیروی انسانی متعهد پرستاری در مقاطع مختلف و با بهره گیری از ابتکارات و فن آوری های نوین آموزشی که موجبات تعالی و رشد علمی دانش آموختگان و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه را فراهم می نماید، در راستای رسالت دانشکده  پرستاری و مامایی گام بردارد .

امکان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در سه رشته پرستاری داخلی جراحی، پرستاری مراقبت های ویژه و پرستاری اورژانس وجود دارد. همچنین گروه، در راستای تربیت دانشجویان بین الملل کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه فعالیت می نماید. اعضای گروه داخلی جراحی، آمادگی لازم را در راستای فعالیت های بین المللی و بین رشته ای دارا می باشند و کما اینکه در این راستا فعالیت هایی را هم به ثبت رسانده اند.


بیانیه مأموریت و رسالت
ماموریت گروه داخلی جراحی در این سازمان، تربیت پرستاران دلسوز، الهام بخش، نوآور و حرفه ای است که قادر به پیش بینی نیازهای بهداشتی رو به رشد جامعه بوده و با تکیه بر دانش جهانی، در چهارچوب مقتضیات و فرهنگ جامعه، راهکارهای مناسب ارائه داده و در این راه پیشرو باشند. 
بیانیه ارزش های حاکم بر گروه
گروه داخلی جراحی دانشکده با سر لوحه قرار دادن ماموریت سازمان آموزشی خود و هم راستا با ارزش های دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت تحول، رشد و شکوفایی گام بر می دارد و وظیفه خود می داند تا دانشجویانی محقق، متبحر، متعهد و توانمند را تربیت نماید لذا برخی از ارزش های حاکم بر گروه چنین می باشد:

  • تکیه بر اخلاق حرفه ای و پزشکی
  • تکیه بر عدالت محوری
  • رعایت قوانین و مقررات حرفه ای
  • تکیه بر شایسته سالاری
  • تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
  • تکیه بر جانشین پروری
  • تکیه بر ارتباط، همکاری و پاسخ گویی

دانشجویان این گروه در سه مقطع کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، و کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی و دکتری پرستاری با در اختیار داشتن شرایط مطلوب آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی مشغول به تحصیل می باشند.
 امید است بتوان در راستای اهداف تعیین شده گروه که همانا تربیت افراد متخصص، لایق، متعهد و کارامد می باشد، گام برداشت.

    

 

 

Template settings