گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی

معرفی

گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دارا بودن ۱۶ عضو هیأت علمی که متشکل از ۱ نفر استاد، ۲ نفر دانشیار، ۴ نفر استادیار، ۸ نفر مربی و ۱ نفر مربی آموزشی، بر آن است تا با ایجاد فضایی پیشرو در زمینه آموزش، پژ‍وهش و تربیت نیروی انسانی متعهد پرستاری در مقاطع مختلف و با بهره گیری از ابتکارات و فن آوری های نوین آموزشی که موجبات تعالی و رشد علمی دانش آموختگان و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه را فراهم می نماید، در راستای رسالت دانشکده  پرستاری و مامایی گام بردارد همچنین گروه، در راستای تربیت دانشجویان بین الملل کارشناسی ارشد داخلی جراحی فعالیت می نماید و تربیت دومین دوره این دانشجویان را آغاز نموده است. اعضای گروه داخلی جراحی، آمادگی لازم را در راستای فعالیت های بین المللی و بین رشته ای دارا می باشند و کما اینکه در این راستا فعالیت هایی را هم به ثبت رسانده اند.

بیانیه مأموریت و رسالت
ماموریت گروه داخلی جراحی در این سازمان، تربیت پرستاران دلسوز، الهام بخش، نوآور و حرفه ای است که قادر به پیش بینی نیازهای بهداشتی رو به رشد جامعه بوده و با تکیه بر دانش جهانی، در چهارچوب مقتضیات و فرهنگ جامعه، راهکارهای مناسب ارائه داده و در این راه پیشرو باشند. 
بیانیه ارزش های حاکم بر گروه
گروه داخلی جراحی دانشکده با سر لوحه قرار دادن ماموریت سازمان آموزشی خود و هم راستا با ارزش های دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت تحول، رشد و شکوفایی گام بر می دارد و وظیفه خود می داند تا دانشجویانی محقق، متبحر، متعهد و توانمند را تربیت نماید لذا برخی از ارزش های حاکم بر گروه چنین می باشد:

  • تکیه بر اخلاق حرفه ای و پزشکی
  • تکیه بر عدالت محوری
  • رعایت قوانین و مقررات حرفه ای
  • تکیه بر شایسته سالاری
  • تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
  • تکیه بر جانشین پروری
  • تکیه بر ارتباط، همکاری و پاسخ گویی

دانشجویان این گروه در سه مقطع کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، و کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی و دکتری پرستاری با در اختیار داشتن شرایط مطلوب آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی مشغول به تحصیل می باشند.
 امید است بتوان در راستای اهداف تعیین شده گروه که همانا تربیت افراد متخصص، لایق، متعهد و کارامد می باشد، گام برداشت.

تنظیمات قالب